Rechterlijke machtiging (rm) op grond van de Wet Bopz

Sinds 1 januari 2020 kan geen rm op grond van de Wet Bopz meer aangevraagd worden.

Op grond van het overgangsrecht worden rm-aanvragen die vóór 1 januari 2020 zijn aangevraagd nog behandeld als Bopz-aanvraag. De regels van de Bopz blijven ook gelden voor rm-machtigingen die vóór 1 januari 2020 zijn toegekend. Zie Bopz-overgangsrecht voor meer informatie.

Zelfbindingsmachtiging

Het overgangsrecht geldt niet voor lopende zelfbindingsmachtigingen. De Wet verplichte ggz kent ook een regeling voor zelfbinding. Hierbij kunnen meer zorgvormen in de zorgmachtiging worden opgenomen dan onder de Bopz. Daarom worden de huidige zelfbindingsverklaringen per 1 januari 2020 geactualiseerd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft alle betrokkenen hierover per brief geïnformeerd.

Overgangsrecht overige rechterlijke machtigingen

Vanwege het overgangsrecht blijft de informatie over de verschillende rechterlijke machtigingen in de Bopz voorlopig beschikbaar. U kunt de tekst hier downloaden (PDF).