Belangrijkste verschillen tussen de Wvggz en de Wet Bopz

De Wet Bopz is vervangen door de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Bopz en de Wvggz?

De Wvggz is een zorgwet, geen opnamewet

In de Wet Bopz staat gedwongen opname centraal. Daardoor is gedwongen zorg nu alleen mogelijk als iemand gedwongen is opgenomen. De Wvggz stelt de zorg centraal. Daardoor is een opname straks geen voorwaarde meer voor het verlenen van verplichte zorg. De zorg volgt de patiënt en kan ook toegepast worden zonder opname, op de plek waar de patiënt is, zoals thuis.

De Wvggz kent meer behandelmogelijkheden

Een ander belangrijk verschil is dat de Wvggz meer behandelmogelijkheden kent dan de Bopz, zoals tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel en ambulante zorg. Ook kent de Wvggz meer vormen van verplichte zorg, bijvoorbeeld onderzoek naar gedrag-beïnvloedende middelen en het toedienen van medicatie.

De rechtspositie van de patiënt is versterkt

Onder de Wvggz toetst de rechter alle vormen van verplichte zorg vooraf, niet alleen de opname. De patiënt krijgt inspraak tijdens het hele proces en heeft het recht om een zorgkaart en een eigen plan van aanpak op te stellen. Als hij dat wil, wordt hij bijgestaan door een patiëntenvertrouwenspersoon. Ook is geregeld dat familieleden meer inspraak hebben in de zorg en bijgestaan worden door een familievertrouwenspersoon.

In de Wvggz is wettelijk vastgelegd dat dwang alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast. Om daar vorm aan te geven, zijn er algemene uitgangspunten opgenomen in de wet waaraan verplichte zorg moet voldoen, zoals proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid. Zie hiervoor: Zorgmachtiging.

Registratie

  • Zorgaanbieders moeten zich op een andere manier registreren als zij verplichte zorg verlenen (van Bopz-aanmerking naar registratie in een openbaar register).
  • De verantwoordelijkheden van sommige partijen in het proces zijn veranderd (zoals de rol van de burgemeester en de OvJ).