'Gevaar' in de zin van de Wet Bopz

De Wet Bopz is op 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. De regels van de Wet Bopz zijn alleen nog van toepassing voor mensen die vallen onder het Bopz-overgangsrecht.

Er is sprake van gevaar in de zin van de Bopz:

 • Als de cliënt zichzelf ernstig verwondt of denkt aan zelfdoding.
 • Als de cliënt 'maatschappelijk ten onder gaat', bijvoorbeeld ernstige woonoverlast, vervuiling, zwerven of naakt buiten lopen.
 • Als de cliënt zichzelf ernstig verwaarloost.
 • Als de cliënt anderen zo lastig valt dat het agressie oproept.
 • Als de cliënt dreigt iemand ernstig te verwonden of te doden.
 • Als mensen in de omgeving psychische problemen krijgen vanwege de overlast die de cliënt veroorzaakt.
 • Als de cliënt een ander ernstig verwaarloost, die van zijn zorg afhankelijk is (bijvoorbeeld zijn kind).

Men spreekt pas van gevaar als er een onhoudbare situatie is.

'Relatie met een stoornis'

Volgens de wet moet er een relatie zijn tussen het gevaar en een ‘stoornis van de geestesvermogens’. Het gaat hierbij om psychiatrische ziekten, geheugenproblemen (dementie) en verstandelijke beperkingen. De stoornis moet de oorzaak zijn van het gevaar.

Voorbeelden

Gevaar kan bijvoorbeeld zijn dat iemand:

 • dreigt zelfmoord te plegen of zichzelf ernstig te verwonden
 • zichzelf ernstig verwaarloost
 • door zijn manier van leven grote problemen heeft met bijvoorbeeld de buren, werk, vrienden of familie
 • agressief is tegen anderen
 • dreigt iemand anders (levensgevaarlijk) te verwonden
 • zo veel overlast veroorzaakt dat andere mensen daar psychisch last van hebben
 • een ander verwaarloost voor wie hij moet zorgen, bijvoorbeeld een kind