Overgangsrecht Bopz: Rechterlijke machtigingen

Deze informatie is alleen van toepassing in situaties die vallen onder het overgangsrecht Wet Bopz.

  • Een rechterlijke machtiging op grond van de Wet Bopz wordt alleen nog afgegeven als de voorbereidingen zijn gestart vóór 1 januari 2020.
  • Voor lopende rechterlijke machtigingen blijft de rechtspositie van de Bopz van toepassing. Dit geldt tot de rechterlijke machtiging op grond van de Bopz afloopt of is omgezet naar een machtiging vanuit de nieuwe wetgeving.