Overgangsrecht Wet Bopz: inbewaringstelling

Deze informatie is alleen van toepassing in situaties die vallen onder het overgangsrecht Wet Bopz.

  • Een ibs op grond van de Wet Bopz wordt in 2020 alleen nog afgegeven als de voorbereidingen voor de ibs zijn gestart vóór 1 januari 2020.
  • Voor lopende ibs-machtigingen blijft de rechtspositie van de Bopz van toepassing. Dit geldt tot de ibs op grond van de Bopz afloopt of is omgezet naar een machtiging vanuit de nieuwe wetgeving.