Overgang van Wet Bopz naar nieuwe wetgeving

Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door twee wetten.

In 2020 geldt overgangsrecht voor lopende Bopz-machtigingen en voor machtigingen die vóór 1 januari 2020 waren aangevraagd.