Wet forensische zorg

Mensen die in aanraking komen met politie en justitie kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling krijgen. Daarbij houden we rekening met de noodzakelijke beveiliging.

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel zijn van een straf of maatregel.

Forensische zorg kan door de strafrechter worden opgelegd aan iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd en lijdt aan een stoornis of verstandelijke beperking. Ook kan tijdens een gevangenisstraf worden toegeleid naar zorg als dat nodig blijkt.

Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het stafrecht én de zorg.

Forensische zorgtitels

De forensische zorg kent verschillende zorgtitels, die zijn verdeeld in 7 categorieën:

  • Zorg zonder strafoplegging
  • Tbs met dwangverpleging en pro-justitia rapportage
  • Zorg als voorwaarde bij beslissing rechter, Openbaar Ministerie of Kroon
  • Zorg in het kader van Forensische Psychiatrisch Toezicht
  • Zorg in detentie, tijdens tenuitvoerlegging vrijheidsstraf of ISD-maatregel
  • Diagnostiek
  • Zorg zonder strafrechtelijke titel

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg zorgt ervoor dat patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg krijgen. Daarnaast wordt gezorgd voor een goede aansluiting tussen het strafsysteem (bijvoorbeeld gevangenisstraf) en de GGZ-zorg.