Video met uitleg over de Wvggz

Het ministerie van VWS heeft een video gepubliceerd met een eenvoudige uitleg van de Wet verplichte ggz. Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

De Wet verplichte GGZ