Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg gaat over een combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging voor mensen met een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking in een strafrechterlijk traject.

Deze wet is op 1 januari 2019 ingegaan.