Wetsbehandeling Wzd

De Wzd is op 23 januari 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in op 1 januari 2020.

Historie

2013: Indiening in de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Zorg en dwang is in 2013 ingediend bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 oktober 2013 besloten de procedure voor de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, en beide voorstellen in samenhang te behandelen.

In februari 2017 is de Wvggz bij de Eerste Kamer ingediend. Daarmee zijn ook enkele wijzigingen op de Wet zorg en dwang ingediend.

2013: Behandeling in de Tweede Kamer

Op de website van de Tweede Kamer staan de complete verslagen van de debatten: