Wetsbehandeling Wvggz

De Wvggz is op 23 januari 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat op 1 januari 2020 in.

Historie

Behandeling in de Tweede Kamer

Op 2 februari 2017 is het voorstel voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in de Tweede Kamer behandeld.

Het wetsvoorstel is op 14 februari met algemene stemmen aangenomen.

Geconsolideerde versie

De geconsolideerde versie Wvggz is een complete versie van het wetsvoorstel inclusief alle wijzigingen en amendementen, zoals deze naar de Eerste Kamer is gestuurd.

Invloed op Wet Zorg en dwang en Wet forensische zorg

Het wetsvoorstel Wvggz wijzigt ook de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) die reeds bij de Eerste Kamer aanhangig waren. Ook hiervan zijn integrale teksten beschikbaar.

Memorie van antwoord

Op 18 september 2017 is een memorie van antwoord gestuurd aan de Voorzitter van de Eerste Kamer: