U vindt hier informatie over de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ, die op 1 januari 2020 in werking treden.

De huidge Wet Bopz wordt opgesplitst in twee regelingen. Daarmee wordt de rechtsbescherming van de cliënt beter geregeld. Psychiatrische patiënten hebben andere kenmerken en belangen dan mensen met een verstandelijke beperking of demente. Met afzonderlijke regelingen sluit de wetgeving hier beter bij aan.

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte GGZ voor psychiatrische patiënten, en de Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie.

De Wet Bopz vervalt dan. Er is een overgangsperiode van een jaar voor mensen die vóór 1 januari 2020 gedwongen zijn opgenomen op grond van de Bopz.