High care en intensive care in de GGZ

'High & Intensive Care' is een kortdurende opname met intensieve behandeling. Dit is gericht op patiënten die ambulant worden behandeld en tijdelijk - onvrijwillig - extra zorg nodig hebben. De behandeling sluit aan op de ambulante situatie en is bedoeld om dwangmaatregelen zoals separatie te voorkomen.


High & Intensive Care (HIC) voorziet in de behoefte om mensen in ernstige psychiatrische nood goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Diverse GGZ-instellingen ontwikkelden dit concept gezamenlijk.

Ambulante behandeling blijft leidend

Het idee achter HIC is dat patiënten geholpen moeten worden op moeilijke momenten. De ambulante behandeling is steeds het uitgangspunt. Op de momenten dat hij extra hulp nodig heeft - een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen - is tijdelijk intensievere zorg nodig.

De ambulante behandelaar blijft betrokken bij de zorg en het ambulante behandelplan blijft richtinggevend. Daardoor is er continuïteit. Dit is een belangrijk verschil met de traditionele situatie, waarin een gedwongen opname een complete verandering is in het leven van de patiënt. Dan verandert niet alleen zijn leefomgeving en verliest hij zijn vrijheid, maar er komt ook nog een andere behandelaar die een nieuw behandelplan opstelt.

Intensive Care Unit

HIC werkt niet met een separeerruimte maar een Intensive Care Unit. Uitgangspunt is dat iemand die ernstig ziek is niet alleen gelaten wordt en dat drang en dwang zo min mogelijk worden toegepast.

Regie behouden

De HIC biedt een gezonde leef/verblijfsomgeving. Het doel is de autonomie van de cliënt te herstellen op een moment van ernstige ontregeling. Tijdens de opname wordt een ernstige psychiatrische crisis behandeld en veiligheid geboden. De intensive care unit biedt extra veiligheid als er sprake is van ernstige risico’s, functiestoornissen en/of een hoge mate van verlies van zelfcontrole.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website HIC High & Intensive Care.