Dwang in de zorg bij geheugenproblemen (dementie)

 Rijksoverheid logo
 
 

Wat is een artikel 60-procedure?

Bij een 'artikel 60-procedure' onderzoekt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of een cliënt gebaat is bij een opname in een zorginstelling. Het gaat om cliënten die zelf niet meer kunnen aangeven of ze het eens zijn met een opname.

Het uitgangspunt is dat een cliënt het eens moet zijn met een opname in een instelling. Als een cliënt dit niet meer zelf kan aangeven, zal iemand anders het besluit moeten nemen. Dan is een Bopz artikel 60-toets mogelijk bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Wie kan een Bopz artikel 60-toets aanvragen?

De Bopz-toets kan aangevraagd worden door de Externe link die mogelijk in een nieuwe tab of scherm opentzorgaanbieder of door de Externe link die mogelijk in een nieuwe tab of scherm opentpartner of kinderen van de cliënt. (Dat laatste geldt alleen voor cliënten met dementie). 

Huisbezoek

Een medewerker van het CIZ neemt voorafgaand aan het onderzoek contact op met de cliënt of diens vertegenwoordiger en maakt een afspraak om bij de cliënt op bezoek te komen. De indicatiesteller legt tijdens het bezoek uit wat precies de bedoeling is. En hij vertelt wat de rechten van de cliënt zijn.

Bereidheid noch verzet

Het CIZ beoordeelt of de cliënt zelf nog kan aangeven of hij een opname wil of niet. Als hij dat zelf niet meer duidelijk kan maken, is er sprake van ‘bereidheid noch verzet’. Dan is een opname volgens artikel 60 van de Wet Bopz mogelijk. Dit is geen gedwongen opname met een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging, maar het is ook geen vrijwillige opname met toestemming van de cliënt. 

Na de opname in de zorginstelling

De instelling vertelt de cliënt en zijn naasten:

  • Wie eindverantwoordelijk is voor de zorg en behandeling.
  • Wie beslist over vrijheid en vrijheidsbeperking.
  • Dat er een cliëntendossier wordt aangelegd.
  • Wat de huisregels zijn.
  • Welke rechten de cliënt heeft.

De cliënt krijgt zo snel mogelijk een ondersteuningsplan / zorgplan.

Vrijheidsbeperkingen

De regels van de Bopz over vrijheidsbeperkingen, dwangbehandeling en middelen en maatregelen zijn ook van toepassing op cliënten met een artikel 60-indicatie. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Poststukken mogen niet gecontroleerd worden op gevaarlijke voorwerpen
  • Bezoekrecht en telefoonverkeer mogen niet beperkt worden.

Wat gebeurt er als een cliënt zich alsnog verzet tegen de opname?

De artikel 60 indicatie vervalt als cliënt zich verzet tegen de opname. Eventueel kan dan een ibs- of rm-procedure gestart worden.

Een opname via artikel 60 is dus géén gedwongen opname. De hulpverleners mogen de cliënt niet tegenhouden als hij de instelling wil verlaten. Daarvoor moet eerst een inbewaringstelling worden aangevraagd. 

Recht op goede zorg

Op grond van artikel 60 kan een cliënt zonder zijn eigen toestemming worden opgenomen. Natuurlijk blijft zijn mening er toe doen. De cliënt houdt recht op goede zorg en heeft de gebruikelijke rechten in de zorg. 

   

procedure

Niet gevonden wat u zocht? Ga naar het contactformulier of bel 0900-1121314 (10 eurocent per minuut), en we helpen u graag verder. We zijn maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur bereikbaar.

Document acties

* PDF documenten kunt u lezen met een Externe link die mogelijk in een nieuwe tab of scherm opentPDF reader

* Microsoft Word documenten kunt u openen met Externe link die mogelijk in een nieuwe tab of scherm opentMicrosoft Office

Laatste wijziging: 30-06-2017
Sections