Gedwongen medicatie

Bij gedwongen medicatie krijgt een cliënt tegen zijn zin medicijnen toegediend. Dit is een ingrijpende vorm van dwang, die zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Dwangmedicatie is alleen mogelijk tijdens een gedwongen opname in een instelling met een Bopz-aanmerking.

Bij gedwongen medicatie krijgt de cliënt medicijnen toegediend met een injectie. Of de cliënt slikt tegen zijn zin pillen omdat hij weet dat hij anders een spuit krijgt. Ook dan is er sprake van dwangmedicatie.

Medicatie bespreken

Als een cliënt zijn medicatie niet wil nemen, is het belangrijk dat de behandelaar en de cliënt dat samen bespreken. Er kunnen allerlei redenen voor zijn, bijvoorbeeld bijwerkingen of de medicatie bepaalt het leven te veel. Soms wil een cliënt andere medicatie wel gebruiken. Het kan ook helpen als de behandelaar goede uitleg geeft waarom de medicijnen volgens hem van belang zijn.

Dwangmedicatie voorkomen

Gedwongen medicatie is een allerlaatste stap. De hulpverleners moeten er alles aan doen om gedwongen medicatie te voorkomen. Als de cliënt op tijd aangeeft dat het niet goed met hem gaat, kunnen de hulpverleners samen met hem proberen een behandeling te vinden die hij wel wil.

Wat kunt u als cliënt doen?

  • Bespreek met uw behandelaar of de verpleging wanneer zij gedwongen medicatie noodzakelijk vinden. Probeer samen af te spreken hoe u die situaties kunt voorkomen. Dit zet u bijvoorbeeld in een signaleringsplan.
  • Misschien merkt u het zelf al vroeg als het niet goed met u gaat. U bent bijvoorbeeld onrustig en u weet dat er een psychose aan kan komen. Hoe kunnen de hulpverleners op zo’n moment het beste met u omgaan? Wilt u met iemand praten of wilt u dan wel bepaalde medicatie? Wilt u een lange wandeling maken of flink aan het werk in de buitenlucht? U kunt met de verpleging afspreken dat u het meldt als u onrustig wordt. Zij weten dan hoe ze kunnen proberen de psychose te voorkomen. Dit wil niet zeggen dat het altijd kan of dat het altijd werkt. Maar het kan wel helpen.

Voelt u zich niet serieus genomen?

Heeft u het gevoel dat de verpleging of uw behandelaar uw signalen niet serieus neemt? Neem dan contact op met de patiëntenvertrouwenspersoon (GGZ) of cliëntenvertrouwenspersoon (gehandicapten- en ouderenzorg).. Hij kan u helpen om dit met de hulpverleners te bespreken. U kunt ook een klacht indienen bij de klachtencommissie.