Beslisschema: Vrijheidsbeperkingen

Dit schema beschrijft de stappen in de procedure tot vrijheidsbeperkingen bij mensen met een psychiatrische aandoening.