Hoe kunt u een zelfbindingsverklaring veranderen of intrekken?

Wilt u uw eigen zelfbindingsverklaring veranderen of intrekken? Dat kan alleen op het moment dat u wilsbekwaam bent voor beslissingen over uw zorg en behandeling.

Waarom kunt u de verklaring niet op ieder moment aanpassen?

U maakt een zelfbindingsverklaring omdat u weet dat u de behandeling zult weigeren op het moment dat die wel nodig is. Het is dus de bedoeling dat u de behandeling uit de verklaring niet kunt weigeren als het niet goed met u gaat door uw psychiatrische ziekte.

De verklaring veranderen

De situatie kan natuurlijk veranderen en daarom is het mogelijk om de zelfbindingsverklaring aan te passen. Bijvoorbeeld als u een andere behandelaar of een andere behandeling wilt opnemen.

  • Een zelfbindingsverklaring kan veranderd worden als u en de behandelaar het daar allebei mee eens zijn.
  • Er is een onderzoek nodig door een tweede psychiater, die niet bij de behandeling is betrokken.
  • Is deze psychiater het eens met de verandering? Dan wordt de verklaring aangepast.
  • Als één van de drie het niet eens is met de aanpassingen, dan blijft de verklaring zoals hij was.

De verklaring intrekken

U kunt de zelfbindingsverklaring alleen intrekken op een moment dat u de gevolgen van die beslissing goed kunt overzien (dus als u wilsbekwaam bent voor die beslissing).

Wilt u de verklaring intrekken op een moment dat u daar wilsonbekwaam voor bent verklaard? Dan kunt u:

  • De psychiater die geholpen heeft met de zelfbindingsverklaring vragen om de verklaring in te trekken.
  • Een tweede psychiater om zijn mening vragen als uw psychiater weigert.

Wil de tweede psychiater de verklaring ook niet intrekken? Dan moet u wachten tot de verklaring verlopen is. De verklaring is een jaar geldig.