Hoe stelt u een zelfbindingsverklaring op?

U kunt een zelfbindingsverklaring opstellen op het moment dat het goed met u gaat en u de gevolgen overziet van uw beslissingen op het gebied van GGZ-zorg en behandeling. Twee psychiaters moeten betrokken zijn bij de opstelling van de verklaring.

Voorwaarden om een zelfbindingsverklaring op te stellen

Als patiënt kunt u een zelfbindingsverklaring opstellen als u aan volgende drie voorwaarden voldoet:

 • U heeft een psychische ziekte.
 • U bent wilsbekwaam voor beslissingen over zorg en behandeling op het moment dat u de verklaring opstelt.
 • U bent 16 jaar of ouder.

Wilsbekwaamheid

Bij zelfbinding is wilsbekwaamheid belangrijk. U kunt alleen een zelfbindingsverklaring opstellen als u hiervoor wilsbekwaam bent. U bent wilsbekwaam voor een bepaalde beslissing als u:

 • Uw eigen situatie kunt beoordelen.
 • Informatie over uw situatie kunt begrijpen.
 • Inzicht heeft in uw ziekte.
 • De gevolgen van uw besluit kunt overzien.

Een arts bepaalt of u wilsbekwaam bent voor een bepaalde beslissing.

Wie stelt de zelfbindingsverklaring op?

U maakt de zelfbindingsverklaring samen met een psychiater van het ziekenhuis waar u behandeld wilt worden. Dit kan uw eigen behandelaar zijn. Als uw eigen psychiater niet werkt bij een psychiatrisch ziekenhuis, dan moet een andere psychiater de verklaring opstellen. Daarna onderzoekt een tweede psychiater u.

Onderzoek door een tweede psychiater

De tweede psychiater mag niet betrokken zijn bij uw behandeling. De tweede psychiater onderzoekt:

 • Of u wilsbekwaam bent als u de verklaring opstelt.
 • Of u dankzij de opname en behandeling die in de verklaring staat zo kunt opknappen dat u weer wilsbekwaam wordt.

Staat de tweede psychiater ook achter uw zelfbindingsverklaring? Dan schrijft hij dat op in een geneeskundige verklaring.

Verklaring ondertekenen

Vervolgens moeten u en beide psychiaters het eens zijn met die verklaring. Als u allemaal een handtekening zet, is uw zelfbindingsverklaring een feit.

Hoe lang is de zelfbindingsverklaring geldig?

Een zelfbindingsverklaring is een jaar geldig. De verklaring kan telkens met een jaar verlengd worden. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij het opstellen van de verklaring.

Wie worden geïnformeerd?

U krijgt zelf een kopie van de zelfbindingsverklaring. Verder krijgen de volgende personen een kopie:

 • De betrokken psychiater(s).
 • Uw vertrouweling(en). Dit is iemand die u zelf uitkiest en die u graag wilt betrekken bij de zelfbindingsverklaring en de uitvoering daarvan.
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.