Wat is een zelfbindingsverklaring?

Zelfbinding wil zeggen dat u vastlegt hoe, waar en hoe lang u behandeld wilt worden als het niet goed met u gaat.

U spreekt met de psychiater af in welke situaties behandeling nodig is, en welke behandeling dat dan moet zijn. Die afspraken worden opgeschreven in de zelfbindingsverklaring. Als zo'n situatie zich voordoet, wordt de behandeling uitgevoerd. Ook als u zich daar op dat moment tegen verzet.

Wanneer is zelfbinding geschikt?

Zelfbinding kan een goede keuze zijn als u:

  • goede en slechte perioden heeft;
  • zich in mindere periodes vaak verzet tegen de behandeling;
  • terwijl u uit ervaring weet dat de behandeling helpt om sneller te herstellen.

Tijdens een goede periode kunt u dan vastleggen hoe die behandeling eruit moet zien.

Wat staat er in een zelfbindingsverklaring?

Er zijn twee soorten zelfbindingsverklaringen. De eerste gaat over opname, verblijf en behandeling; de tweede gaat over behandeling bij een gedwongen opname.

'Opneming, verblijf en behandeling'

In deze zelfbindingsverklaring zet u:

  • In welke situaties u opgenomen wilt worden.
  • In welk ziekenhuis u opgenomen en behandeld wilt worden.
  • Welke behandeling u wilt.
  • Hoe lang de behandeling op grond van de verklaring mag duren. Dit mag maximaal zes weken zijn.

'Behandeling in geval van onvrijwillige opname'

In deze zelfbindingsverklaring vermeldt u hoe u behandeld wilt worden als u gedwongen wordt opgenomen met een inbewaringstelling (ibs) of rechterlijke machtiging (rm).

De behandelaar hoeft dan niet te wachten tot voldaan is aan de voorwaarden die de wet stelt aan dwangbehandeling. Bijvoorbeeld tot er sprake is van gevaar in het ziekenhuis. Ook bij deze zelfbindingsverklaring geeft u zelf aan hoe lang de behandeling mag duren. Dit is maximaal zes weken.

Uitvoering van de zelfbindingsverklaring

Heeft u een zelfbindingsverklaring opgesteld? Dan wordt u tijdens een slechte periode volgens uw eigen verklaring behandeld. Ook als u het er op dat moment niet meer mee eens bent.

Hoe lang is een zelfbindingsverklaring geldig?

De zelfverbindingsverklaring is een jaar geldig. Na een jaar kan hij weer voor een jaar verlengd worden.

Waarom zou u kiezen voor zelfbinding?

Het maken van een zelfbindingsverklaring kan tegenstrijdige gevoelens opwekken. U legt vast welke behandeling u moet krijgen, terwijl u al weet dat u zich zult verzetten op het moment dat die behandeling nodig is. U legt dus zelf vast dat uw verzet geen zin heeft.

Toch vinden veel cliënten de zelfbindingsverklaring een prettig idee. U bepaalt namelijk zelf, in uw goede periode, welke behandeling u acceptabel vindt en hoe lang die mag duren.

De zelfbindingsverklaring geeft meer regie over de behandeling

Met een zelfbindingsverklaring bent u niet helemaal afhankelijk van het oordeel van uw behandelaar op het moment dat het niet goed met u gaat. Als u bijvoorbeeld absoluut niet gesepareerd wilt worden, kunt u vastleggen hoe uw behandelaar u dan wel kan behandelen, bijvoorbeeld met medicatie. Het blijft voor uw gevoel misschien een vreemde keuze, maar zo heeft u in ieder geval enige invloed.

Sneller de juist behandeling

Dankzij de zelfbindingsverklaring krijgt u de behandeling die u acceptabel vindt al op een eerder moment dan wanneer men moet wachten tot er echt sprake is van gevaar. Daardoor zijn de problemen vaak sneller op te lossen en worden ze misschien ook minder heftig.

Controle over uw behandeling

Een ander voordeel is dat uw behandelaar niet zomaar kan afwijken van de behandeling die u in de verklaring hebt omschreven. Zo houdt u dus enige controle over uw behandeling.

Is dwangbehandeling toegestaan in een zelfbindingsverklaring?

Dwangbehandeling kan als wens in een zelfbindingsverklaring staan, maar om die uit te voeren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dwangbehandeling kan bijvoorbeeld alleen in een zorginstelling met een Bopz-aanmerking.

Kan een zelfbindingsverklaring leiden tot gedwongen opname?

U kunt niet alleen op basis van uw zelfbindingsverklaring gedwongen worden opgenomen. Een gedwongen opname kan alleen na een uitspraak van een rechter.

De rechter kan een zelfbindingsmachtiging afgeven op basis van uw zelfbindingsverklaring.

Na de (gedwongen) opname kan de behandelaar u behandelen volgens de zelfbindingsverklaring. In de zelfbindingsverklaring staat ook hoe lang die behandeling mag duren.