Zelfbindingsverklaring

Zelfbinding wil zeggen dat een cliënt vastlegt hoe, waar en hoe lang hij behandeld wil worden als het niet goed met hem gaat. Zelfbinding is alleen mogelijk voor psychische zorg en behandeling in de GGZ.