Verlof bij een onvrijwillige opname

Verlof wil zeggen dat een cliënt de instelling tijdelijk verlaat. Bijvoorbeeld voor een weekend of voor een langere vakantie.

Wie beslist over verlof tijdens een gedwongen opname?

De Bopz-arts beslist of de cliënt met verlof mag. Hij geeft hem een schriftelijke verklaring wanneer en hoe lang hij met verlof mag. Er zijn twee soorten verlof mogelijk: kort verlof en lang verlof.

De Bopz-arts is:

  • De geneesheer-directeur van een GGZ-instelling.
  • Een arts VG in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Een specialist ouderengeneeskundige in een verpleeghuis.

Kort verlof

  • Kort verlof duurt maximaal 60 uur per keer (2,5 dag achter elkaar).
  • Kort verlof mag zo vaak als de behandelaar het verantwoord vindt. De behandelaar kan bijvoorbeeld toestemming geven om elke dag een paar uur weg te gaan.

Lang verlof

  • Lang verlof duurt langer dan 60 uur achter elkaar, en maximaal 2 weken per keer.
  • De cliënt krijgt maximaal 2 keer per jaar lang verlof. In die 2 weken kan hij bijvoorbeeld op vakantie gaan.
  • Ook lang verlof krijgt hij alleen als de behandelaar het verantwoord vindt.

Soms mag de cliënt alleen met verlof als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Bijvoorbeeld dat hij elke dag zijn medicijnen inneemt.

Kan verlof ingetrokken worden?

Het kan zijn dat de behandelaar de cliënt vraagt om eerder terug te komen van verlof. Bijvoorbeeld omdat er een bepaalde therapie wordt gegeven die belangrijk voor hem is.

Tijdens een gedwongen opname kan de geneesheer-directeur het verlof intrekken als er naar zijn mening gevaar ontstaat. Bijvoorbeeld als de cliënt zonder toestemming met de medicatie stopt. 

De cliënt krijgt dan binnen 4 dagen een schriftelijke verklaring waarop staat waarom het verlof is ingetrokken. De geneesheer-directeur mag het verlof niet zomaar intrekken. Hij moet eerst goed informeren hoe het met de cliënt gaat.

Terug naar de instelling

Als de cliënt hoort dat zijn verlof is ingetrokken, moet hij zelf terug gaan naar de instelling. Doet hij dat niet, dan kan de instelling de politie vragen om hem op te halen. Zij doen dat samen met één of meer verpleegkundigen.

Bezwaar tegen het intrekken van verlof

Is de cliënt het niet eens met de intrekking van het verlof? Dan kan hij dat voorleggen aan de rechter. Zijn advocaat kan daarbij helpen. De bijstand van de advocaat is gratis.