Overplaatsing bij een onvrijwillige opname

Bij een overplaatsing verhuist een cliënt naar een andere afdeling of een andere instelling. Dat kan op initiatief van de cliënt, maar ook van de behandelaar.

Wil een cliënt zelf overgeplaatst worden?

Wanneer een cliënt zelf een overplaatsing naar een andere afdeling of instelling wil, kan hij dat met zijn behandelaar bespreken. Hij zal bekijken of het mogelijk is.

Een overplaatsing kan alleen als de nieuwe afdeling / instelling de zorg biedt die de cliënt nodig heeft en waar hij volgens de indicatie recht op heeft. 

Moet de behandelaar meewerken aan een overplaatsing?

De behandelaar kan weigeren om mee te werken aan een overplaatsing. Bijvoorbeeld als hij vindt dat de andere afdeling/instelling niet de juiste zorg biedt. Of als er daar een wachtlijst is.

De cliënt kan eventueel om een second opinion vragen als de behandelaar niet mee wil werken. Een andere behandelaar onderzoekt dan of hij overgeplaatst kan worden.

De cliënt kan ook een formeel overplaatsingsverzoek indienen bij de geneesheer-directeur als zijn eigen behandelaar niet meewerkt.

Wil de behandelaar een cliënt overplaatsen?

Een behandelaar kan een overplaatsing voorstellen als de cliënt op een andere plek beter behandeld kan worden. De cliënt heeft recht op een goede uitleg over de reden van de overplaatsing.

Kan de cliënt een overplaatsing weigeren?

Bij een gedwongen opname is het lastig om te weigeren. De behandelaar kan de cliënt bijvoorbeeld naar een gesloten afdeling laten brengen als er gevaar is dat hij anders uit de instelling vertrekt.

Klacht over een overplaatsing

Klachten in verband met een overplaatsing kunnen het beste besproken worden met de behandelaar. De cliënt kan ook een klacht indienen.