Ontslag bij een onvrijwillige opname

Bij een gedwongen opname kan een cliënt niet zelf bepalen wanneer hij uit de instelling vertrekt. Daarvoor moet de Bopz-arts van de instelling toestemming geven.

Bopz-arts

De Bopz-arts is:

  • De geneesheer-directeur van een GGZ-instelling.
  • Een arts VG in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Een specialist ouderengeneeskundige in een verpleeghuis.

Wie kan ontslag aanvragen?

Deze mensen kunnen om ontslag verzoeken:

  • de cliënt zelf;
  • de echtgenoot;
  • de ouders als zij gezag hebben over de client;
  • iedere meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn, niet zijnde een ouder, en in de zijlijn tot en met de tweede graad;
  • de voogd, de curator of de mentor van de betrokkene;
  • de officier van justitie;
  • de advocaat van de cliënt.

Hoe kunt u ontslag aanvragen?

Schrijf een brief aan de Bopz-arts waarin staat waarom ontslag volgens u mogelijk is.

U kunt hierin ook aangeven of u de inbewaringstelling (ibs) of de rechterlijke machtiging (rm) helemaal wilt stoppen, of dat er voorwaarden verbonden moeten worden aan het ontslag (bijvoorbeeld over inname van medicijnen).

Beslissing van de Bopz-arts

De Bopz-arts moet binnen twee weken op de brief reageren. Hij laat weten of hij de ibs of rm opheft of laat bestaan, en of de cliënt met (voorwaardelijk) ontslag mag.

Reageert de Bopz-arts niet binnen twee weken of wil hij de ibs of rm niet opheffen? Dan kunt u een verzoek naar de officier van justitie sturen. Een advocaat kan daarbij helpen.

Wat doet de officier van justitie?

De officier van justitie beslist of hij het ontslagverzoek doorstuurt naar de rechter.

Soms doet hij dat niet, bijvoorbeeld als de cliënt de afgelopen vier maanden al eenzelfde verzoek heeft gestuurd terwijl er niks in zijn situatie is veranderd. Als de officier het verzoek van de cliënt niet doorstuurt naar de rechter, krijgt de cliënt geen ontslag.

Beslissing van de rechter

Als de officier van justitie het verzoek doorstuurt naar de rechter, heeft de rechter maximaal drie weken de tijd om een beslissing te nemen.