Kunt u een voorwaardelijke rechterlijke machtiging aanpassen?

Een cliënt met een voorwaardelijke rm moet zich houden aan de voorwaarden in de machtiging en aan het behandelplan. Het is soms wel mogelijk om de voorwaarden of het behandelplan aan te passen of om van behandelaar te veranderen.

Behandelplan wijzigen

De cliënt kan zijn bezwaren tegen het behandelplan bespreken met zijn behandelaar. De behandelaar mag het behandelplan veranderen als hij het met de cliënt eens is. De rechter is daar niet bij nodig.

De rechtbank en de officier van justitie krijgen wel een kopie van het nieuwe behandelplan.

Wil de behandelaar het behandelplan niet veranderen?

Dan kan de cliënt daarover een brief sturen naar de officier van justitie. De advocaat kan daarbij helpen. De officier beslist of hij de rechter erover laat beslissen.

De kans dat de rechter het behandelplan tegen de wil van de behandelaar verandert, is klein. Een behandelaar zou dan namelijk een behandeling moeten geven waar hij het niet mee eens is.

Second opinion vragen

De cliënt kan ook een andere psychiater vragen om naar het behandelplan te kijken. Hij vraagt dan om een second opinion. Met een second opinion kan hij dan weer samen met de eigen behandelaar naar het behandelplan kijken.

Bijzondere voorwaarden wijzigen

De behandelaar mag de extra voorwaarden die de rechter heeft gesteld niet zelf wijzigen. Dat moet de rechter doen.

Als de cliënt de voorwaarden wil wijzigen, moet hij een brief sturen naar de officier van justitie. De officier stuurt die brief door naar de rechter, die erover beslist.

De behandelaar kan zelf ook een brief sturen naar de officier als hij de voorwaarden wil wijzigen. Soms dienen cliënt en behandelaar samen het verzoek in.

Van behandelaar veranderen

De cliënt kan niet zomaar van behandelaar veranderen als hij een voorwaardelijk machtiging heeft. Daarvoor moet hij eerst een brief naar de officier van justitie sturen. De officier stuurt dit verzoek door naar de rechter. De rechter beslist of de cliënt een andere behandelaar krijgt. De advocaat kan de cliënt helpen bij het schrijven van de brief.

Hulp van de patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon kan de cliënt helpen bij het bij het gesprek met de behandelaar. Hij heeft ook een lijst met namen van advocaten.