Hoe vraagt u een voorwaardelijke rechterlijke machtiging aan?

Voor de aanvraag van een voorwaardelijke rm is een behandelplan en een geneeskundige verklaring van een psychiater nodig. De rechter beslist of de cliënt een voorwaardelijke machtiging krijgt.

Voorwaarden in het behandelplan

De behandelaar maakt een behandelplan en bespreekt dit met de cliënt. In het plan staat hoe de behandeling er uit zal zien en welke voorwaarden worden gesteld. In het behandelplan schrijft de behandelaar:

  • Welke behandeling hij voorstelt om het gevaar weg te nemen, zodat de cliënt niet opgenomen hoeft te worden. Hierbij schrijft hij aan welke voorwaarden de cliënt zich moet houden.
  • Hoe hij controleert of de cliënt zich aan het behandelplan houdt.
  • Of de cliënt het eens is met dit behandelplan, of niet. Als de cliënt niet instemt, moet je behandelaar aangeven waarom hij denkt dat hij zich toch aan de voorwaarden gaat houden.
  • In welke instelling de cliënt wordt opgenomen als hij zich toch niet aan de voorwaarden houdt of als er toch nog gevaar is.

Geneeskundige verklaring

Een onafhankelijke psychiater stelt een geneeskundige verklaring op. Onafhankelijk wil zeggen dat de cliënt niet onder behandeling is bij deze psychiater.

In de verklaring beschrijft de psychiater hoe het met de gezondheid van de cliënt is. Ook geeft hij een antwoord op de volgende vragen:

  • Is er sprake van gevaar?
  • Komt dat gevaar door een psychische ziekte?
  • Als de cliënt zich aan de voorwaarden houdt, wordt het gevaar dan zo verminderd dat een opname niet nodig is?

Beantwoordt de psychiater deze drie vragen met JA, dan stelt hij de geneeskundige verklaring op.

Rol van de officier van justitie

De psychiater stuurt het verzoek om een voorwaardelijke rm, het behandelplan en de geneeskundige verklaring naar de officier van justitie.

De officier stuurt dit dossier door naar de rechter als hij vindt dat een voorwaardelijke rm nodig is.

Rol van de rechter

De rechter neemt een beslissing over de voorwaardelijke rm.

Hij houdt daarvoor een hoorzitting. Daarin spreekt hij met de cliënt en de psychiater die de geneeskundige verklaring heeft opgesteld. Ook kunnen er nog andere mensen gehoord worden. De cliënt krijgt hulp van een advocaat.

De rechter kan bijzondere voorwaarden opleggen over gedrag, bijvoorbeeld over alcohol- of drugsgebruik.