Hoe lang blijft een voorwaardelijke rm geldig?

De voorwaardelijke machtiging (vm) duurt maximaal een half jaar. De machtiging kan meerdere keren voor een jaar verlengd worden.

Is er geen verlenging aangevraagd?

Loopt de voorwaardelijke rm af en is er geen verlenging aangevraagd? Dan hoeft de cliënt zich niet meer aan de voorwaarden te houden. Hij krijgt daarover een brief van de behandelaar.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de officier van justitie krijgen een kopie van die brief.

Is er wel verlenging aangevraagd?

De rechter kan de voorwaardelijke rm steeds met maximaal een jaar verlengen. De procedure is vergelijkbaar met het aanvragen van een voorwaardelijke machtiging.

Kan een voorwaardelijke rm gestopt worden?

Een voorwaardelijke rm kan niet gestopt worden. De behandelaar kan wel een schriftelijke verklaring afgeven waarin staat dat

 • de psychische ziekte genezen is
 • of dat de cliënt geen gevaar meer is voor zichzelf of zijn omgeving.

Met deze verklaring kan de voorwaardelijke rm niet langer tot een gedwongen opname leiden.

Verklaring aanvragen

De cliënt kan de verklaring het beste per brief aanvragen bij de behandelaar. Ook de officier van justitie, de eventuele echtgenoot, ouders, voogd, curator of mentor van de cliënt kunnen dit aan de behandelaar vragen.

De behandelaar kan, voordat hij een verklaring opstelt, overleggen met bijvoorbeeld de huisarts, familie of met de vorige behandelaar van de cliënt. De behandelaar laat aan de cliënt en aan de inspecteur weten of hij wel of geen verklaring geeft.

 • Wel een verklaring
  Geeft de behandelaar de schriftelijke verklaring? Dan kan de cliënt niet meer gedwongen opgenomen worden op grond van de voorwaardelijke machtiging. Als er toch nog plotseling gevaar is, kan de cliënt wel met een nieuwe inbewaringstelling of voorlopige rechterlijke machtiging gedwongen worden opgenomen.
   
 • Geen verklaring
  Geeft de behandelaar geen verklaring? Dan kan de cliënt een brief sturen naar de officier van justitie. De advocaat kan daarbij helpen. De officier van justitie beslist of hij de brief doorstuurt naar de rechter. De rechter beslist vervolgens of de cliënt de verklaring krijgt.

De behandelaar moet binnen twee weken reageren

De behandelaar moet binnen twee weken na een verzoek een beslissing nemen. Doet hij dat niet?

 • Dan kan de cliënt een brief sturen naar de officier van justitie.
 • De advocaat kan daarbij helpen.
 • De officier van justitie kan de brief doorsturen naar de rechter.
 • De rechter beslist dan of de cliënt de verklaring moet krijgen.