Wat is een voorlopige rechtelijke machtiging en rm tot voortgezet verblijf?

Met een voorlopige rechterlijke machtiging kan iemand gedwongen opgenomen worden in een zorginstelling. Een verlenging van de gedwongen opname heet een machtiging tot voorgezet verblijf.

Een rm is geen spoedprocedure

De rechterlijke machtiging is geen spoedprocedure. In een acute noodsituatie kan een inbewaringstelling (ibs) aangevraagd worden. Daarmee kan iemand binnen 24 uur opgenomen worden.

Wanneer wordt een rm aangevraagd?

Een cliënt kan op drie manieren een rechterlijke machtiging krijgen:

  • Mensen in zijn omgeving vinden dat hij een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Dit gevaar komt door een 'stoornis van de geestesvermogens' (bijvoorbeeld een psychische ziekte). Zij willen dat de cliënt wordt opgenomen in een instelling, maar de cliënt wil dat niet. In die situatie kunnen zij een rm aanvragen.
  • De cliënt kan een rm krijgen als hij al is opgenomen.
  • Een cliënt kan zelf een rm aanvragen: een rechterlijke machtiging op eigen verzoek.