Rechterlijke machtiging (rm)

Een rechterlijke machtiging is een beslissing van de rechter dat een cliënt gedwongen opgenomen moet worden of blijven.

Er zijn verschillende soorten rechterlijke machtigingen.

  • Voorlopige rm (voor een gedwongen opname)
  • Rm tot voortgezet verblijf (verlenging van de gedwongen opname).
  • Voorwaardelijke rm (iemand wordt niet gedwongen opgenomen zolang hij zich houdt aan de voorwaarden in de machtiging).  
  • Rm op eigen verzoek (een clíënt vraagt een machtiging voor zichzelf, bijvoorbeeld om af te kicken in een verslavingskliniek).
  • Zelfbindingsmachtiging (een rechter beslist dat de cliënt zich moet houden aan zijn zelfbindingsverklaring).