Rechterlijke machtiging (rm)

Een rechterlijke machtiging op grond van de Wet Bopz is een beslissing van de rechter dat een cliënt gedwongen opgenomen moet worden of blijven.

Er zijn verschillende soorten rechterlijke machtigingen.

  • Voorlopige rm (voor een gedwongen opname)
  • Rm tot voortgezet verblijf (verlenging van de gedwongen opname).
  • Voorwaardelijke rm (iemand wordt niet gedwongen opgenomen zolang hij zich houdt aan de voorwaarden in de machtiging).  
  • Rm op eigen verzoek (een cliënt vraagt een machtiging voor zichzelf, bijvoorbeeld om af te kicken in een verslavingskliniek).
  • Zelfbindingsmachtiging (een rechter beslist dat de cliënt zich moet houden aan zijn zelfbindingsverklaring).