Inbewaringstelling (ibs)

Een inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel in de Wet Bopz om iemand gedwongen op te nemen in een instelling. Dit kan alleen als er echt geen andere oplossing is.