Inbewaringstelling (ibs)

Een inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een instelling. Dit kan alleen als er echt geen andere oplossing is.