Beslisschema: Voorlopige rechterlijke machtiging (GGZ)

Een voorlopige rechterlijke machtiging is een beslissing van de rechter dat een cliënt gedwongen opgenomen moet worden.