Beslisschema: Rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf (GGZ)

Een (rechterlijke) machtiging tot voortgezet verblijf is een beslissing van de rechter dat een cliënt gedwongen opgenomen moet blijven.