Beslisschema: Rechterlijke machtiging op eigen verzoek (GGZ)

Bij een rechterlijke machtiging op eigen verzoek vraagt een cliënt zelf om een gedwongen opname.