Beslisschema: Zelfbindingsverklaring

Zelfbinding wil zeggen dat een cliënt vastlegt hoe, waar en hoe lang hij behandeld wil worden als het niet goed met hem gaat.