Beslisschema: Zelfbindingsmachtiging

Een zelfbindingsmachtiging is een beslissing van de rechter dat iemand met een psychiatrische ziekte zich aan zijn eigen zelfbindingsverklaring moet houden.