Beslisschema: Voorwaardelijke rechterlijke machtiging

Een voorwaardelijke machtiging (vm) is bedoeld om een gedwongen opname te voorkomen. In de machtiging staan voorwaarden, bijvoorbeeld over medicijngebruik. Zolang de cliënt zich aan die voorwaarden houdt, wordt hij in principe niet gedwongen opgenomen.