Zorginstelling met Bopz-aanmerking

Gedwongen opnames en gedwongen zorg zijn alleen mogelijk in instellingen met een Bopz-aanmerking. GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg kunnen een Bopz-aanmerking hebben.

Overzicht van instellingen met een Bopz-aanmerking

Onderaan deze pagina staat een overzicht van instellingen met een Bopz-aanmerking op 10 oktober 2018.

Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. De Staatscourant is daarmee de meest actuele en rechtsgeldige bron voor instellingen met een Bopz-aanmerking.

Aanvraag Bopz-aanmerking voor GGZ-instelling

GGZ-instellingen kunnen een verzoek voor een Bopz-aanmerking indienen bij:

Ministerie van VWS
t.a.v. directie Curatieve Zorg
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of de instelling voldoet aan de Toetsingscriteria Bopz-aanmerking voor GGZ-instellingen

Aanvraag Bopz-aanmerking voor ouderen- en gehandicaptenzorg

Zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en verpleegzorginstellingen kunnen een verzoek voor Bopz-aanmerking indienen bij:

Ministerie van VWS
t.a.v. directie Langdurige Zorg
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of de instelling voldoet aan de toetsingscriteria Bopz-aanmerking voor zorginstellingen.

Heeft u vragen over de aanvraag van een Bopz-aanmerking?

Het ministerie van VWS is bereikbaar via telefoonnummer 070 340 7911.