Zorginstelling met Bopz-aanmerking

Gedwongen opnames en gedwongen zorg zijn alleen mogelijk in instellingen met een Bopz-aanmerking. GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg kunnen een Bopz-aanmerking hebben.

Overzicht van instellingen met een Bopz-aanmerking

Onderaan deze pagina staat een overzicht van instellingen met een Bopz-aanmerking op 1 april 2019.

Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. De Staatscourant is daarmee de meest actuele en rechtsgeldige bron voor instellingen met een Bopz-aanmerking.

Aanvraag Bopz-aanmerking voor GGZ-instelling

GGZ-instellingen kunnen een verzoek voor een Bopz-aanmerking indienen bij:

Ministerie van VWS
t.a.v. directie Curatieve Zorg
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of de instelling voldoet aan de Toetsingscriteria Bopz-aanmerking voor GGZ-instellingen

Aanvraag Bopz-aanmerking voor ouderen- en gehandicaptenzorg

Zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en verpleegzorginstellingen kunnen een verzoek voor Bopz-aanmerking indienen bij:

Ministerie van VWS
t.a.v. directie Langdurige Zorg
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of de instelling voldoet aan de toetsingscriteria Bopz-aanmerking voor zorginstellingen.

Heeft u vragen over de aanvraag van een Bopz-aanmerking?

Het ministerie van VWS is bereikbaar via telefoonnummer 070 340 7911.