Rol van de officier van justitie bij een gedwongen opname

De officier van justitie is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Hij beoordeelt verzoeken tot gedwongen opnames en bepaalt of het verzoek doorgaat naar de rechter.

Rol van de officier bij een inbewaringstelling

De officier van justitie krijgt de opdracht tot inbewaringstelling en de geneeskundige verklaring van de burgemeester.

  • De officier kijkt of de geneeskundige verklaring door de juiste persoon is opgesteld.
  • Hij beoordeelt alle informatie.
  • Vindt hij dat een cliënt nog langer opgenomen moet blijven? Dan stuurt hij de stukken naar de rechter.
  • De officier informeert de Bopz-arts van de instelling hierover.

Rol van de officier bij rechterlijke machtigingen

De officier van justitie is ook betrokken bij de procedures rond rechterlijke machtigingen (rm):

Bij een rechterlijke machtiging verzoekt vraagt iemand aan de officier van justitie om de rechter in te schakelen voor een gedwongen opname. De officier beoordeelt de stukken. Als hij vindt dat de cliënt opgenomen moet worden,  (of blijven), dan stuurt hij de stukken door naar de rechter.

Geen persoonlijk contact tussen officier en clíënt

De officier komt niet met de cliënt praten. Hij beoordeelt informatie aan de hand van de papieren die hij binnen krijgt. De officier is er meestal ook niet bij de rechtszitting over een gedwongen opname.

Rol van de officier als een cliënt zonder toestemming uit een instelling vertrekt

Als een gedwongen opgenomen cliënt zonder toestemming uit de instelling vertrekt, moet de instelling de officier van justitie waarschuwen. De officier kan dan de politie de opdracht geven om de cliënt te zoeken.

Welke informatie krijgt de officier van justitie over een cliënt?

De officier van justitie krijgt een verzoek om een cliënt gedwongen op te laten nemen. Bij dat verzoek zitten documenten die nodig zijn voor de opname, zoals de geneeskundige verklaring en eventueel een behandelplan.

In de geneeskundige verklaring staat:

  • welke ziekte de cliënt (waarschijnlijk) heeft;
  • vanwege welk gevaar de cliënt opgenomen zou moeten worden.

Soms krijgt de officier van justitie ook het behandelplan of andere stukken te zien, zoals een verslag over een eventuele eerdere gedwongen opname. De officier heeft geen toegang tot het patiëntendossier.

Mag de officier informatie verstrekken over cliënten?

De officier moet zorgvuldig omgaan met informatie over een cliënt. Hij mag niet zomaar informatie aan anderen geven.

Soms is de officier echter verplicht om informatie over de cliënt aan anderen te geven. Hij moet bijvoorbeeld de rechter inschakelen als hij vindt dat de cliënt (langer) opgenomen moet worden. Dan stuurt hij de geneeskundige verklaring en het verzoek van de aanvrager naar de rechter.