Overgangsrecht Bopz: verlof en ontslag

De hier besproken verlof- en ontslagregelingen hebben uitsluitend betrekking op gedwongen opnames op grond van de Wet Bopz. Deze regelingen blijven in 2020 geldig voor bestaande machtiging op grond van de Wet Bopz, tot de gedwongen opname op grond van de Bopz afloopt of is omgezet naar opname vanuit de nieuwe wetgeving.