Overgangsrecht Bopz: gedwongen zorg

De informatie hieronder is alleen van toepassing voor mensen die vallen onder het overgangsrecht Wet Bopz.

  • Gedwongen zorg op grond van de Wet Bopz wordt alleen toegepast als iemand gedwongen is opgenomen op grond van de Wet Bopz.
  • In 2020 blijft de rechtspositie van de Bopz van toepassing voor lopende machtigingen (ibs of rm op grond van de Bopz). Dit geldt tot de Bopz-machtiging afloopt of is omgezet naar een machtiging vanuit de nieuwe wetgeving.