Overgangsrecht Bopz: betrokkenen

Verzoeken tot gedwongen opname (ibs of rechterlijke machtiging) die vóór 1 januari 2020 zijn ingediend, vallen onder het overgangsrecht van de Wet Bopz. De regels van de Wet Bopz gelden daarvoor nog. In dit document staat wie betrokken is bij een gedwongen opname op grond van de Wet Bopz.