Alternatievenbundel vrijheidsbeperking

Deze nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel (Vilans) bundelt ruim 80 succesvolle alternatieven voor vrijheidsbeperking. De bundel is geactualiseerd, uitgebreid en aangescherpt.

In de vorige uitgaven van de alternatievenbundel lag de nadruk op alternatieven voor zware vrijheidsbeperkende maatregelen zoals banden. Deze vernieuwde uitgave voor alternatieven vrijheidsbeperking besteedt meer aandacht aan vrijheid om uw eigen leven in te richten in brede zin. De nieuwe bundel geeft ook een up-to-date overzicht van de technologische oplossingen zoals domotica en GPS-trackers die ingezet worden om de vrijheid van cliƫnten te vergroten. Veel van de nieuwe alternatieven zijn ook bruikbaar in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen.