Aantallen meldingen over aanvang dwangbehandeling en middelen of maatregelen

Dit document hoort bij de memorie van antwoord van 18 september 2017 (behandeling Wet verplichte ggz).