Factsheet ondersteuning vanuit programma Waardigheid en Trots op Locatie

Vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie (WOL) is voor verpleeghuizen ondersteuning bij implementatie van de wet mogelijk. Deze factsheet helpt u bij de overweging om wel/niet een beroep te doen op het ondersteuningsprogramma.

Vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie kunt u ondersteuning op maat krijgen bij het werken aan deze Wzd-ontwikkelpunten. Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van expertsessies, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren. Ook kan intensievere ondersteuning vanuit ‘Waardigheid en trots op locatie’ noodzakelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om veranderkundige- en/of inhoudelijke ondersteuning, procesbegeleiding tijdens het traject, of anderszins. Ook dit pakket wordt op maat aangeboden. Parallel hieraan wordt de scan van Waardigheid en trots op locatie uitgevoerd, op basis waarvan een definitieve ondersteuningsvraag, ook op eventuele andere aspecten wordt vastgesteld.

Heeft u nog vragen? Neem contact op via info@waardigheidentrots.nl.