Notitie 'De betekenis van locatie en accommodatie binnen de Wvggz en de Wzd'

De Wzd spreekt over locaties en accommodaties waar onvrijwillige zorg kan worden verleend. VWS maakt door middel van deze notitie bekend hoe deze begrippen in de Wzd en Wvggz worden ingevuld. De facstheet is op 20 december 2019 aangevuld. De factsheet is aangevuld met de situatie op grond van artikel 14 Wzd.

Daarmee wordt verduidelijkt dat somatische behandelaars en algemene ziekenhuizen zich niet als locatie hoeven te registreren als zij somatische zorg verlenen aan cliënten die onder de Wzd doelgroep vallen.