Medische verklaring

Een medische verklaring is noodzakelijk:

  • bij een verzoek tot (verlenging van) een rechterlijke machtiging ex art. 24;
  • bij een verzoek tot een rechterlijke machtiging met toepassing van art. 2.3.2 Wfz;
  • bij een verzoek tot (verlenging van) een voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen ex art. 28aa;
  • ter onderbouwing van een ibs ex art. 29.

In onderlinge samenwerking met het veld zijn (concept)formulieren voor de medische verklaring opgesteld. U kunt ze hier downloaden door het ZIP-bestand uit te pakken. Er wordt toegewerkt aan een definitieve versie

Let wel: deze formulieren zijn geen voorschrift maar kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de Wzd-processen binnen de eigen organisatie. De formulieren mogen door de eigen organisatie aangevuld en/of gewijzigd worden.