Stappenplan Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het opstellen van een zorgplan voor alle cliënten met een verstandelijke beperking of dementie die professionele zorg krijgen (thuis of in een zorginstelling). Het stappenplan waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen.