Beleidstandpunt Wet zorg en dwang en wils(on)bekwaamheid

Dit beleidstandpunt geeft duidelijkheid over de Wet zorg en dwang en wils(on)bekwaamheid. Het geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer is iemand wilsonbekwaam ter zake van zorg?
  • Wie is bevoegd om de wilsonbekwaamheid ter zake van de zorg te beoordelen?
  • Wat is de rol van de behandelaar bij de beoordeling van de wilsonbekwaamheid ter zake van de zorg?
  • Wat betekent het onder de Wzd als een cliënt ter zake de zorg wilsonbekwaam is?