Beleidstandpunt Wet zorg en dwang en wils(on)bekwaamheid

In deze notitie legt het ministerie van VWS uit wat er vanuit Wet zorg en dwang bedoeld wordt met de ter zake deskundige die de wils(on)bekwaamheid vaststelt.

Het geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer is iemand wilsonbekwaam ter zake van zorg?
  • Wie is bevoegd om de wilsonbekwaamheid ter zake van de zorg te beoordelen?
  • Wat is de rol van de behandelaar bij de beoordeling van de wilsonbekwaamheid ter zake van de zorg?
  • Wat betekent het onder de Wzd als een cliënt ter zake de zorg wilsonbekwaam is?

.

* Het Ministerie van VWS is voornemens om de eis dat wils(on)bekwaamheid wordt vastgesteld door een niet bij de zorg betrokken deskundige los te laten. Het wetsvoorstel waarin deze wijziging is opgenomen is tot en met 3 juli 2020 in consultatie.  Zie ook dit nieuwsbericht.