Was- wordt tabel

Op 1 januari 2020 treedt de Wvggz in werking. De nieuwe wetten brengen een aantal veranderingen met zich mee, al blijft er ook veel hetzelfde. Dit document geeft daar inzicht in.

Voor verschillende betrokkenen zijn de belangrijkste taken/rechten benoemd, zowel in de huidige situatie als in de nieuwe situatie. Het document bevat ook een terminologie-lijst.