Hoe kan ik contact houden met mensen buiten het verpleeghuis?

U kunt natuurlijk contact houden met mensen buiten de instelling als u dat wilt. U kunt bezoek ontvangen, post krijgen, bellen of bijvoorbeeld via internet sociale contacten onderhouden.

Bezoek ontvangen

Wanneer mensen bij u op bezoek komen, moeten zij rekening houden met de huisregels. Daarin kan bijvoorbeeld staan op welke tijden ze bij u langs mogen komen.

Het kan handig zijn als de zorgverleners weten wanneer uw bezoek wil komen. Dan kunnen zij daar rekening mee houden bij het plannen van uw activiteiten of behandeling.

Kunt u bezoek weigeren?

Komt er bezoek voor u maar wilt u ze niet ontvangen? Dan kunt u het bezoek weigeren. U bepaalt zelf wie u wel of niet wilt zien.

Uw privacy wordt beschermd: de zorgverleners zullen geen persoonlijke informatie over u geven aan de mensen die u niet wilt zien. Tenzij u daar zelf toestemming voor geeft. Wanneer u een vertegenwoordiger heeft, krijgt die wel informatie over uw situatie.

Telefoneren

U kunt mensen buiten de instelling ook bellen. Ook hier moet u rekening houden met de huisregels. Daarin kan staan wanneer en waar u mag bellen en gebeld kunt worden. Het kan bijvoorbeeld onhandig zijn om gebeld te worden als u aan het eten bent.

In de huisregels kunnen ook afspraken staan over het gebruik van de telefoon en de kosten hiervan. Verder kunnen er afspraken in staan over het gebruik van uw eigen mobiele telefoon.

Internet

Wanneer u handig bent met e-mail en internet, kan dat ook een manier zijn om contact te houden met de buitenwereld. De instelling is echter niet verplicht om een internetaansluiting beschikbaar te stellen. Maar u mag wel zelf een internetaansluiting regelen. De kosten voor aansluiting en abonnement moet u zelf betalen.

Post ontvangen

Hulpverleners mogen uw post alleen lezen als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u niet kunt lezen, dan kan een begeleider uw post bijvoorbeeld voorlezen.

Maak duidelijke afspraken over welke post wel en niet mag worden voorgelezen. Zo kunt u er voor kiezen om de post van wettelijke instanties door te sturen naar uw (wettelijk) vertegenwoordiger. Deze afspraken horen in uw zorgplan te staan.

Beperking van contact

Bij een gedwongen opname kan de behandelaar contact verbieden of beperken. Dit komt echter nauwelijks voor in de zorg voor mensen met dementie.

De behandelaar kan besluiten dat uw post geopend moet worden om te controleren of er iets gevaarlijks inzit. Zorgverleners mogen uw post ook dan niet lezen, en ook niet achterhouden.

Wilt u meer aandacht en/of sociale contacten?

Zou u graag vaker met mensen praten, of bijvoorbeeld wandelen of een spelletje doen? Uw zorgverleners kunnen kijken of er een vrijwilliger beschikbaar is die regelmatig bij u langs komt om iets te doen wat u leuk vindt.