Kan ik me terugtrekken op mijn eigen kamer in het verpleeghuis?

Uw kamer is uw privé-domein. Zorgverleners en familieleden moeten uw privacy respecteren.

In de meeste instellingen heeft iedere cliënt een eigen kamer, maar in sommige oudere gebouwen is dat niet het geval.

Als u op zoek bent naar een geschikte woonvoorziening, dan kunt u de beschikbaarheid van een eigen kamer meenemen in de keuze voor een instelling. Is een eigen kamer erg belangrijk voor u? Informeer dan van tevoren of u in de betreffende instelling of woning een eigen kamer krijgt.

Krijgt u een sleutel van uw kamer?

Instellingen zijn niet verplicht om u een sleutel van uw kamer te geven. Als u de deur zelf niet van het slot kunt doen, kan de instelling weigeren u een sleutel te geven. U zou uzelf immers kunnen opsluiten.

Soms is het onveilig om de deur op slot te hebben. Denk bijvoorbeeld aan brandgevaar: als de kamerdeuren ’s nachts op slot zijn terwijl er brand uitbreekt, is het moeilijk om mensen te redden.

Wie mag er op uw kamer komen?

Uw begeleiders hebben in principe altijd het recht om op de kamer te komen. Verzorgenden hebben ook een sleutel van de kamer. Zo kunnen zij in noodgevallen altijd de kamer in om u te helpen. Ook de schoonmakers hebben meestal een sleutel. Als u geen schoonmakers op uw kamer wilt, dan moet u (of uw familie) zelf de kamer schoon houden. Dit moet gebeuren aan de hand van de normen die de instelling stelt.

Mogen bezoekers op uw kamer komen als u dat niet wilt?

De kamer is uw privé-domein. Als u niet wilt dat bezoekers op uw kamer komen, moeten zijn dat respecteren.

Uw eigen spullen

In principe mag u meenemen wat u wilt. Houdt er wel rekening mee dat de spullen op uw eigen kamer komen te staan. De ruimte is beperkt.

De kamer mag niet zo vol staat dat de verzorgenden en begeleiders hun werk niet goed kunnen doen. Het kan ook zijn dat u de kamer met iemand deelt. Dan kunt u minder spullen meenemen.

Uw eigen spullen in gemeenschappelijke ruimtes

In de instelling zijn gemeenschappelijke ruimtes, waar alle bewoners gebruik van maken. Het kan zijn dat u hier iets neer wilt zetten, bijvoorbeeld een stoel waar u graag op zit. Of dat u er een schilderij wilt ophangen. Dit kan alleen in overleg met het afdelingshoofd of de manager van de locatie. De gemeenschappelijke ruimte is immers van en voor iedereen die in de instelling woont. Vaak is er veel mogelijk, maar het is geen recht.

Uw persoonlijke eigendommen

Alles wat u meeneemt blijft uw eigendom. Het is wel belangrijk dat u kostbare spullen goed bewaart, bij voorkeur in een afgesloten ruimte. Het is aan te raden zo min mogelijk kostbare spullen mee te nemen als u vaak spullen kwijt raakt of vergeet uw kamer af te sluiten. Dat kan natuurlijk gebeuren als uw dementie erger wordt.